Smakprov

MISSUPPFATTNINGEN

Vi är fullt rationella varelser som alltid tar ekonomiska beslut utifrån välgrundade fakta.

VERKLIGHETEN

Vår hjärna är en fantastisk konstruktion som har utvecklats under tusentals år. På många sätt fungerar den fortfarande som den gjorde när vi levde som jägare och samlare på savannen, det vill säga 99,9 procent av den tid vi har existerat på jorden. Överlevnad och fortplantning var i fokus när vi dagligen stod inför hot och faror. Vi åt när det fanns mat, reagerade blixtsnabbt på farliga händelser och levde i nuet.

Att vi levde i nuet och agerade i stunden gjorde att vi överlevde. Att titta framåt, överväga alla alternativ, planera och avstå från något idag för att få något imorgon var ingen bra överlevnadsstrategi. Idag är det däremot bra att planera framåt, men det kräver ansträngning. Det kräver att vi går emot våra impulser att agera kortsiktigt. Det kräver att vi kopplar in vårt långsamma, rationella tänkande.

TANKEVURPOR

Vi använder mentala genvägar vid den absoluta majoriteten av våra bedömningar, val och beslut. Det betyder att vi fokuserar på en aspekt av ett komplicerat problem och ignorerar andra. Genvägarna tillåter oss att göra snabba och effektiva tolkningar av omvärlden. Ofta fungerar de bra, men ibland bidrar de till felaktiga tolkningar och/eller förenklingar av verkligheten: tankevurpor eller bias.

Vi kan inte påverka hur vår hjärna fungerar. Men förstår vi oss på den bättre kommer vi att kunna undvika de största fallgroparna och ta bättre ekonomiska beslut. I det här kapitlet följer några av de vanligaste tankevurporna vi gör när vi fattar ekonomiska beslut och exempel på hur de påverkar oss.

Lämna ett svar